NASZE USŁUGI

 

DORADZTWO Podatkowe:

 • zeznania podatkowe,
 • zastępstwa w sprawach podatkowych (w tym i przed sądem),
 • pomoc prawno-podatkowa przy zakładaniu i likwidowaniu firmy,
 • doradztwo podatkowe w czasie funkcjonowania firmy,
 • przeprowadzanie rozliczeń podatkowych w czasie działalności firmy objętej opodatkowaniem,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, a także innych rozliczeń podatkowych,
 • pośredniczenie w kontaktach firm z organami podatkowymi.

 

DORADZTWO Finansowe:

 • sporządzanie wniosków kredytowych i biznes planów,
 • pośredniczenie w kontaktach firm z instytucjami finansowymi,
 • doradztwo w sprawach usług finansowo - bankowych,
 • sprawozdawczość dla banków.

 

DORADZTWO Ekonomiczne:

 • zakładanie firm,
 • analizy ekonomiczne,
 • diagnozy ekonomiczne,
 • plany strategiczne i restrukturyzacyjne,
 • sprawozdawczość dla GUS i zarządów.

 

RACHUNKOWOŚĆ:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje i rozliczenia VAT,

 

ZUS:

 • sprawozdawczość elektroniczna,
 • zgłoszenia i wygłoszenia pracowników i firm.

 

PŁACE:

 • przygotowywanie i opracowywanie list płac,
 • sporządzanie kart wynagrodzeń,
 • rozliczanie pracowników, inne prace biurowe z tym związane.

 

PRZEKSZTAŁCANIE FIRM:

 • spółek osobowych w tym i cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • spółdzielni,
 • przedsiębiorstw państwowych,

 

USŁUGI INFORMATYCZNE:

 • wprowadzenie nowego oprogramowania,
 • dostosowanie systemu zarządzania firmą do nowych programów komputerowych,

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

 • podatki,
 • rachunkowość
 • przekształcenia

 

NADZÓR NAD:

 • wyliczaniem podatków,
 • przygotowywaniem sprawozdawczości dla Urzędów Skarbowych, GUS i ZUS,
 • księgami rachunkowymi,
 • księgami przychodów i rozchodów,

News

29-07-2014

1 lipca 2014r. Dyrektor Izby Skarbowej wydał interpretację indywidalną przepisów prawa podatkowgo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych a dotyczącą opodatkowania odsetek należnych od przyznanego przez sąd odszkodowania.

28-07-2014

Ministerstwo Finansów bierze tym samym na celownik zarobki najlepszych i najbogatszych sportowców. 

A wszystko to przez klauzulę przeciwko obejsciu prawa, która ma być stosowana już od 2016r.

Wielu sportowców przenosi prawa do swojego wizerunku na spółki, które założone są w krajach o systemie podatkowym bardziej "przyjaznym" niż system polski. W ten sposób ich dochody są przkazywane do innych krajów.  Stawkę podatku od kwot, które sportowiec wysyła za granicę można wtedy obniżyć stosując regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które to Polska z danym krajem zawarła. Warunkiem jest przedstawienie certyfikatu rezydencji.

Contact

Kancelaria Prawa Gospodarczego Kamiński,

Mieczysław Kamiński

 
ul. Zegadłowicza nr 4a
43-300 Bielsko-Biała

 

tel. kom. 601 533 885
tel. kom. 790 707 707

tel. +48 33 81 10 700
tel. +48 33 81 10 701

e-mail:
dp@dpkaminski.com
doradca@dpkaminski.com
kancelaria@dpkaminski.com

 

First name, last name / Company

*

E-mail

*

Request

*

How much is 4 + 0 =

Home :: About Us :: Our services :: Tips on-line :: Jobs :: Useful addresses :: Contact us